Hotline: 0966.455 666

Liên hệ mua hàng online: 0984.715 646 / 08.6655 2460

Website: https://bellamoda.com.vn

Facebook: https://www.facebook.com/thoitrangcongsobellamoda


HỆ THỐNG SHOWROOM BELLA MODA

1. Bella Moda Hà Đông

19-D8 Khu giãn dân Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội

2. Bella Moda Hòa Bình:

850 Cù Chính Lan, TP Hòa Bình

3. Bella Moda Yên Bái

1084 Đường Yên Ninh, Phường Minh Tân, TP Yên Bái

4. Bella Moda Lào Cai

128 Quy Hóa, Phường Kim Tân, TP Lào Cai

5. Bella Moda Thái Bình

192 Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình

6. Bella Moda Ninh Bình

165 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình

7. Bella Moda Nam Định

29 Hàng Tiện, TP Nam Định

8. Bella Moda Sơn La

182 Tô Hiệu, TP Sơn La

9. Bella Moda Đà Nẵng

99 đường Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng

10. Bella Moda Bắc Ninh

01 Nguyễn Cao, Tp Bắc Ninh


Hotline: 0966.455 666

Liên hệ mua hàng online: 0984.715 646 / 08.6655 2460

Website: https://bellamoda.com.vn

Facebook: https://www.facebook.com/thoitrangcongsobellamoda


HỆ THỐNG SHOWROOM BELLA MODA

1. Bella Moda Hà Đông

19-D8 Khu giãn dân Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội

2. Bella Moda Hòa Bình:

850 Cù Chính Lan, TP Hòa Bình

3. Bella Moda Yên Bái

1084 Đường Yên Ninh, Phường Minh Tân, TP Yên Bái

4. Bella Moda Lào Cai

128 Quy Hóa, Phường Kim Tân, TP Lào Cai

5. Bella Moda Thái Bình

192 Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình

6. Bella Moda Ninh Bình

165 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình

7. Bella Moda Nam Định

29 Hàng Tiện, TP Nam Định

8. Bella Moda Sơn La

182 Tô Hiệu, TP Sơn La

9. Bella Moda Đà Nẵng

99 đường Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng

10. Bella Moda Bắc Ninh

01 Nguyễn Cao, Tp Bắc Ninh


http://www.sungroup-villageshalong.vn